1

Téma: Postup vytvoření samostatné stránky (statické stránky / static page)

Poněvadž zde byl dotaz, jak vytvořit vlastní stránku jako může být například Kontakt - stránka pro kontaktní informace, About - stránka popisující blog, či k čemukoliv jinému, připravili jsme český návod, který je funkční od verze 3.3x a vyšší.

POSTUP

  • 1. Přihlaste se a vstupte do administrace Vašeho blogu/webu.

  • 2. V levém menu Vzhled vyberte Skiny.

  • 3. U skinu, který používáte klikněte na upravit.

  • 4. Zde uprostřed vidíte pod názvem _SKIN_PARTS_SPECIAL kolonku pro název Vaší nové stránky. My zvolíme například "Kontakt". A klikněte na Vytvořit.

  • 5. Nyní se zobrazí textové pole pro definici vaší nové stránky. Do ní doporučujeme zkopírovat obsah pole Hlavní přehled Vámi užívaného vzhledu a až poté upravit část <div class="content">

Pro výchozí vzhled to je:

Code:

<%parsedinclude(head.inc)%>

<!-- page header -->
<%parsedinclude(header.inc)%>

<!-- page content -->
<div id="container">
<div class="content">

Zde je definovatelná část Vaší vlastní webové stránky

</div>
</div>

<!-- page menu -->
<h2 class="hidden">Menu</h2>
<div id="sidebarcontainer">
<%parsedinclude(sidebar.inc)%>
</div>

<!-- page footer -->
<%parsedinclude(footer.inc)%>
  • 6. Potvrďte a Vaše nová stránka je nyní aktivní na adrese:

http://urlvasehoblogu.cz/index.php?special=Kontakt

případně je funkční i adresa

http://urlvasehoblogu.cz/?special=Kontakt

Pokud využíváte Fancy URL, adresu zkontrolujte sami.

Poznámka: Vložit HTML lze také pomocí <%include(nazevsouboru.html)%> nebo PHP pomocí <%phpinclude(nazevsouboru.php)%>.